Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt i Sverige, som blir giltig när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk åkomma eller liknande inte är i stånd att tillvarata sin rätt. Tanken är att fullmaktshavaren, dvs den som erhåller fullmakten, ska avgöra när denna tidpunkt har inträtt och ska då kunna agera i fullmaktsgivarens intressen. Denna framtidsfullmakt skrivs innan det finns behov av den så att den ska finnas den dag behovet uppstår.

Det kan kännas jobbigt att skriva en sådan fullmakt och därmed planera för att man en dag inte ska kunna tillvarata sina egna intressen men på samma sätt som man har en hemförsäkring för att det kan bli inbrott i bostaden eller den kan brinna ner så bör man se detta som en försäkring för de fall att något skulle inträffa som man inte räknat med.

Hur skaffar man en framtidsfullmakt?

Det finns vissa regler kring framtidsfullmakter.
För att kunna skriva en behöver man vara minst 18 år fyllda och man ska kunna ta hand om sina angelägenheter när man skriver fullmakten.

Fullmakten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt. Det ska också framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare och det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar. Finns det övriga villkor för fullmakten ska dessa anges.

Slutligen behöver fullmakten bevittnas av två personer och de som fullmakten ska gälla för får inte bevittna den.

När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Framtidsfullmakten börjar gälla om den som skrivit fullmakten drabbas av sjukdom, psykisk åkomma eller försvagat hälsotillstånd och tillståndet är varaktigt. Det är den som du ställt ut fullmakten till som du också ger rätten att bedöma när ett sådant tillstånd har inträtt.

När upphör framtidsfullmakten?

Fullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren och då upphör den att gälla. Fullmakten upphör också om fullmaktsgivaren skulle återfå sin beslutsförmåga.

Hur fungerar en framtidsfullmakt på banken?

Banken kan ha olika rutiner för hur de hanterar en framtidsfullmakt, det finns inga regler om hur detta ska gå till. Exempelvis kan du som fullmaktshavare sällan få tillgång till fullmaktsgivarens konton via internetbanken. Du kan inte heller använda fullmaktsgivarens kontokort. Man ska dock inte behöva en särskild fullmakt för bankaffärer. Dock ställer banken krav på att framtidsfullmakten ska godtas och vara korrekt utformad och uppfylla de formella kraven.