Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt i Sverige, som blir giltig när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk åkomma eller liknande inte är i stånd att tillvarata sin rätt. Tanken är att fullmaktshavaren, dvs den som erhåller fullmakten, ska avgöra när denna tidpunkt har inträtt och ska då kunna agera i fullmaktsgivarens intressen. Denna framtidsfullmakt skrivs innan det finns behov av den så att den ska finnas den dag behovet uppstår.

Det kan kännas jobbigt att skriva en sådan fullmakt och därmed planera för att man en dag inte ska kunna tillvarata sina egna intressen men på samma sätt som man har en hemförsäkring för att det kan bli inbrott i bostaden eller den kan brinna ner så bör man se detta som en försäkring för de fall att något skulle inträffa som man inte räknat med.