Hur skaffar man en framtidsfullmakt?

Det finns vissa regler kring framtidsfullmakter.
För att kunna skriva en behöver man vara minst 18 år fyllda och man ska kunna ta hand om sina angelägenheter när man skriver fullmakten.

Fullmakten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt. Det ska också framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare och det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar. Finns det övriga villkor för fullmakten ska dessa anges.

Slutligen behöver fullmakten bevittnas av två personer och de som fullmakten ska gälla för får inte bevittna den.