Affärsjuridik

Affärsjuridik är mycket viktigt för företag och företagare. Med korrekta avtal blir hela ditt företagande tryggare. Vi kan bistå med att granska och upprätthålla affärsjuridiska avtal av olika slag. Våra jurister kan även bistå vid förhandlingar och tvister.

Avtalsrätt

Avtal ska innehålla den överenskommelse som parterna har kommit överens om, men samtidigt skrivas på ett sätt som skapar trygghet och stabilitet även på sikt. Vi är specialiserade på avtalsrätt och bistår i såväl tolkning och förhandling som med avtalsformulering.

Bolagsrätt

För såväl etablerade som nystartade bolag av mindre eller medelstor karaktär inom fastighets- eller byggbranschen erbjuder vi våra tjänster. Vi fokuserar på hela bolaget och dess behov med allt kring avtal, förhandlingar, lösningar vid ett generationsskifte, fusion eller försäljning. Vi bistår också vid tvist.

Entreprenadrätt

Vi bistår små och medelstora företag i Sverige med entreprenadrättsliga frågeställningar och hjälper till med att upprätta och granska tjänste- och entreprenadrättsliga avtal.

Fastighetsmäklarrätt

Är du fastighetsmäklare eller driver mäklarföretag är vi rätt partner för dig. Vi arbetar i såväl förebyggande syfte som biträder vid tvist.

Vi har specialtjänster framtagna för fastighetsmäklare där vi erbjuder obegränsad rådgivning till en låg, årlig kostnad och vi bistår också vid mer omfattande frågeställningar för såväl enskilda fastighetsmäklare som för deras kunder.

Guldnyckeln

Vår Guldnyckel är ett skräddarsytt paket för mäklarföretag för att smidigt och korrekt genomföra sitt penningtvättsarbete. Läs mer om Guldnyckeln.

Generationsskifte

Är det dags att planera för en överlåtelse av verksamheten till nästa generation? Denna process kan vara bra att starta i god tid. Vi bistår genom hela denna process och föreslår upplägg samt bistår även vid genomförandet av skiftet.

GDPR / Personuppgifter

Det är viktigt att din verksamhet följer lagar och regler kring hur verksamheten behandlar personuppgifter och vilken information verksamheten är skyldig att tillhandahålla kunderna. Vi tillser att handlingar och processer är korrekt utformade för er verksamhet.

Penningtvätt

Faller verksamheten in under regelverket kring motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism? Då är det viktigt att ni har alla handlingar, rutiner och riktlinjer på plats och att ni har strategier för hur verksamheten och medarbetarna ska agera i olika situationer. Vi tillser att ni uppfyller det regelverk som finns och också att det hela tiden är uppdaterat och aktuellt.

Tvistlösning

Vid tvist bistår vi våra klienter i förhandling såväl som vid domstolsprocesser. Vi ser också över verksamhetens möjligheter till att få rättsskydd, dvs att företagets försäkringsbolag betalar en del av vår arbetskostnad.

Affärsjuridik & juridisk rådgivning för företag

Kontakta oss på Stegman Juristbyrå om du är i behov av juridisk rådgivning som rör affärsjuridik. Vår juristbyrå finns i Linköping men vi är behjälpliga över hela Sverige.

© 2022 Stegman Juristbyrå
Snabbanslutning