När upphör framtidsfullmakten?

Fullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren och då upphör den att gälla. Fullmakten upphör också om fullmaktsgivaren skulle återfå sin beslutsförmåga.