När kan vi vara rätt juristbyrå?

Vi som arbetar på Stegman Juristbyrå är seniora jurister som levererar specialistkompetens för bolag och privatpersoner främst inom fastighetsbranschens olika områden. Allt ifrån rådgivning och avtal till förhandling och tvist i domstol.

Genom att specialisera oss inom en nisch kan vi erbjuda en högre grad av branschkännedom, fördjupad kunskap och erfarenhet inom rättsområdet.

Vi lägger stor vikt vid våra klienters önskemål och utgår från klientens behov i vår rådgivning. Våra klienter ska snabbt förstå sina förutsättningar och möjliga lösningar.

Kontakta oss på telefon

010-264 55 25

Mejla oss på

info@stegman.se

Carolina Stegman

Bolagets grundare och VD.
Senior jurist med examen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 2004.

Specialistområden: Fastighetsrätt, allmän affärsjuridik, tvistlösning och fastighetsmäklarrätt.

Vad drivs du av i ditt yrke: Att smidigt och kostnadseffektivt lösa en invecklad konflikt.

Ann-Christine Enqvist

Senior jurist med examen från Lunds universitet, 1999.

Specialistområden: Familjerätt, fastighetsrätt och fastighetsmäklarrätt.

Vad drivs du av i ditt yrke: Att se hur jag bidragit till att parterna har enats och hittat en gemensam plattform att ta avstamp ifrån framåt.

Anette Roos

Client Manager.
Civilekonom med examen från Mittuniversitetet Östersund, 2005.

Specialistområden: Penningtvätt och klientrelationer.

Vad drivs du av i ditt yrke: Att känna att vi levererar hög kvalité till våra klienter och alltid ligger i framkant med våra tjänster.

Miriam Malmgren

Senior jurist med examen från Stockholms universietet, 2006.

Specialistområden: Allmän affärsjuridik, transaktionsjuridik, företagsöverlåtelser och startuprådgivning.

Vad drivs du av i ditt yrke: Att vara en del av mina bolagsklienters utveckling och se hur min rådgivning leder dem dit de önskar.

Kontakta oss

    © 2022 Stegman Juristbyrå
    Snabbanslutning