• Juridisk rådgivning - Stegman Juristbyrå

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning skapar trygghet. Även om inget har inträffat ännu så kan man skapa trygghet för framtiden genom att ha alla papper i sin ordning.

Med lång erfarenhet av juridisk rådgivning kan vi på Stegman Juristbyrå räta ut frågetecken och tillhandahålla vägledning inom fastighetsbranschens olika områden och även för de privatpersoner som kommer i kontakt med bostadsmarknaden eller fastighetsmarknaden under livet.

Vår juridiska rådgivning anpassas förstås individuellt efter varje case, men vi har tre viktiga grundpunkter som vi oftast utgår från. Dessa är vägledning, behovsanalys och utredning av möjligheter.

Behöves hjälp av en specialist för att tolka juridiska dokument eller skrivelser? Har en tvist uppstått inom eller med bostadsrättsföreningen eller finns det missnöje kring en fastighetsmäklare? Våra jurister finns till hands för både enklare frågor och längre uppdrag.

Vi erbjuder vår juridiska hjälp när och där det passar våra klienter. Via telefon, via ett digitalt videomöte, på vårt kontor eller ert eller hemma hos våra klienter.

Att kontakta oss är alltid kostnadsfritt.

Vid uppstart går vi igenom ärendet och lägger upp en plan. Vi utreder också våra klienters möjlighet att erhålla rättsskydd. Rättsskydd innebär att ett försäkringsbolag går in och betalar en del av vår kostnad. Om rättsskydd är aktuellt ansöker vi för våra klienters räkning om det.

Ibland kan ett enkelt samtal avgöra hela framtiden. Börja med att kontakta oss för juridisk rådgivning.

Juridisk rådgivning för företag

 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsmäklarrätt
 • Generationsskifte
 • GDPR / Personuppgifter
 • Penningtvätt
 • Tvistlösning

Juridisk rådgivning inom boende, fastighet och mark

 • Arrende
 • Försäljning, köp och nyproduktion av bostadsrätt
 • Ekonomiska föreningar
 • Fastighetsinvesteringar
 • Fastighetsrätt
 • Fastighetsbildning
 • Försäljning av fastighet
 • Köp av fastighet
 • Dolda fel
 • Strandskydd
 • Överklagan av bygglov
 • Skogs- och lantbruksfastigheter
 • Mark och miljörätt
 • Hyresrätt
 • Hyreskontrakt
 • Tvister

Juridisk rådgivning för privatpersoner

 • Familjerätt
 • Fastighetsmäklarrätt
 • Gåvobrev
 • Skuldebrev
 • Tvistlösning

© 2022 Stegman Juristbyrå
Snabbanslutning