• Familjejuridik och juridik för privatpersoner - Stegman Juristbyrå
  • Familjejuridik och juridik för privatpersoner - Stegman Juristbyrå

Familjejuridik & juridik för privatpersoner

Familjejuridik innefattar den juridik som rör förhållanden mellan enskilda privatpersoner eller mellan privatpersoner och privata rättssubjekt såsom organisationer och företag. Familjejuridik är ett brett område och det vidrör ofta civilrätt och civilmål.

Familjerätt

Vi bistår med ekonomisk familjerätt genom hela livet.

Vid önskemål inleder vi varje dialog med en kostnadsfri behovsanalys. Där går vi igenom vilka dokument som finns, hur behoven ser ut idag och om nuvarande dokument fortsatt fyller rätt behov. Vi ser också över om det finns behov av ytterligare handlingar.

Kanske finns det behov av ett samboavtal eller ett testamente. Det kanske känns betryggande att skriva en framtidsfullmakt eller så behövs en bouppteckning. Vi bistår vid bodelning och tillser att handlingarna registreras rätt. Genom hela livet stöttar vi upp med de behov som finns inom familjejuridik.

Fastighetsmäklarrätt

Vi har lång erfarenhet av fastighetsmäklarrätt och bistår med allt ifrån allmän rådgivning till tvist. Kanske har mäklaren agerat fel och det handlar om ett ersättningsanspråk, eller så kanske det gäller en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen. Vi förklarar skillnaden och ser till våra klienters möjligheter.

Gåvobrev

När man vill skänka någon en gåva så är det viktigt att känna till vad som krävs för detta. Vissa gåvor blir inte giltiga om de inte uppfyller vissa formkrav och registreras på rätt sätt, exempelvis gåva av fastighet.

Vi bistår med dessa handlingar och tillser så att de blir korrekt utformade och att de registreras på rätt sätt.

Skuldebrev

Att låna pengar av någon och att låna ut pengar till någon kan vara svårt. Det är viktigt att det sker genomtänkt och att rätt handlingar upprättas så att det redan från början är överenskommet hur skulden ska återbetalas, om ränta skall utgå och vad som ska ske i olika situationer som kan uppkomma. Låt oss bistå i upprättandet av handlingar. Vi tillser att så många frågor som möjligt regleras i avtalet för att minimera risken för framtida tvist.

Tvistlösning

Vi bistår vid tvist för privatpersoner. Kanske handlar det om att kräva tillbaka pengar eller att en inhandlad vara eller tjänst inte har mött förväntningarna. Kanske har du som privatperson fått ett krav på dig som inte är korrekt. Vi hjälper gärna till!

Vid tvist utreder vi förutsättningarna för att söka rättsskydd för våra klienter, vilket innebär att försäkringsbolaget går in och betalar delar av vårt arvode.

Familjejuridik för familjer och privatpersoner

Att se över familjens behov och ha alla handlingar på plats skapar trygghet, men många gånger är det en situation som kan kännas svår att prata om. Genom vårt arbetssätt har vi skapat metoder för att underlätta processerna gällande familjejuridik och civilmål i så stor utsträckning som möjligt.

Kontakta oss gärna om du behöver rådgivning och hjälp med familjejuridik och juridik för privatpersoner! Vi har kontoret i Linköping, men hjälp inom vår nyckelkompetens familjerätt går att få över hela Sverige.

© 2022 Stegman Juristbyrå
Snabbanslutning