Hur fungerar en framtidsfullmakt på banken?

Banken kan ha olika rutiner för hur de hanterar en framtidsfullmakt, det finns inga regler om hur detta ska gå till. Exempelvis kan du som fullmaktshavare sällan få tillgång till fullmaktsgivarens konton via internetbanken. Du kan inte heller använda fullmaktsgivarens kontokort. Man ska dock inte behöva en särskild fullmakt för bankaffärer. Dock ställer banken krav på att framtidsfullmakten ska godtas och vara korrekt utformad och uppfylla de formella kraven.