När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Framtidsfullmakten börjar gälla om den som skrivit fullmakten drabbas av sjukdom, psykisk åkomma eller försvagat hälsotillstånd och tillståndet är varaktigt. Det är den som du ställt ut fullmakten till som du också ger rätten att bedöma när ett sådant tillstånd har inträtt.