Vad är en förhandling?

En förhandling är en process där man försöker hitta en uppgörelse, som båda parter känner att de kan acceptera.
Innan man inleder en förhandling bör man först väga in hur man önskar förhålla sig till sin motpart framåt. Ska man exempelvis bygga upp ett framgångsrikt samarbete är det viktigt att båda känner sig nöjda med förhandlingen, annars är risken stor för dispyter längre fram.

När vi driver en förhandling skapar vi oss först en klar bild av hur vår klient ser på sin motpart. Därefter lägger vi upp en strategi för hur vi ska driva förhandlingen, så att vår klient får sitt önskat utfall.

Hur går en förhandling till?

En förhandling kan gå till på många olika sätt. Från det att barnen förhandlar om att få vara uppe längre och utlovar att de kommer att vara pigga dagen efter till stora ekonomiska uppgörelser. Vid tvist kan domstolsprocessen också föregås av en förhandling där man försöker förlika parterna och hitta en lösning som innebär att båda känner att det funnit ett så pass bra upplägg att de inte är intresserade av att driva en domstolsprocess.

När kan jag förhandla?

Det korta svaret på det är att man i princip alltid kan förhandla. Att förhandla med kassörskan om priset på mjölken kanske inte är någon större idé men i princip i alla olika situationer där man önskar ett visst resultat kan det vara värt att förhandla.

Måste man gå med på att förhandla om någon vill det?

Om någon vill förhandla men man själv känner att man inte är intresserad måste man inte gå in i förhandlingen. Man kan välja att helt avstå. Om det är en tvist kan ett sådant avstående resultera i att motpart stämmer i domstol. Man bör alltid väga för- och nackdelar med att avstå en förhandling.

Många gånger rekommenderar vi att inte neka erbjudandet om förhandling innan det står klart vad motparten har för intention med förhandlingen. Det kan alltid vara en fördel att lyssna innan man bestämmer sig.

Varför ska jag anlita en jurist vid en förhandling?

Det finns inget krav på att anlita en jurist vid en förhandling. Men som med alla tjänster ökar förutsättningarna för framgång om man är duktig på det man gör. En jurist som är kunnig på förhandling ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt slutresultat.
Det kan också vara känslomässigt tröttsamt att förhandla och många tycker att det är läskigt. Då kan det vara skönt att ha ett ombud som tillvaratar ens intressen i förhandlingen och samtidigt ger råd om hur man når ett så fördelaktigt resultat som möjligt.

Om man i förhandlingen når fram till en överenskommelse hjälper också juristen till att få överenskommelsen nedskriven i ett avtal. Avtalet formuleras klart och tydligt för att undvika framtida tvister.
I många fall har man rätt att ta sitt rättsskydd i hemförsäkringen i anspråk. Det innebär att en del av vår upparbetade tid betalas av försäkringsbolaget. Vi bistår våra klienter med att söka rättsskydd för deras räkning.