När kan jag förhandla?

Det korta svaret på det är att man i princip alltid kan förhandla. Att förhandla med kassörskan om priset på mjölken kanske inte är någon större idé men i princip i alla olika situationer där man önskar ett visst resultat kan det vara värt att förhandla.