Hur går en förhandling till?

En förhandling kan gå till på många olika sätt. Från det att barnen förhandlar om att få vara uppe längre och utlovar att de kommer att vara pigga dagen efter till stora ekonomiska uppgörelser. Vid tvist kan domstolsprocessen också föregås av en förhandling där man försöker förlika parterna och hitta en lösning som innebär att båda känner att det funnit ett så pass bra upplägg att de inte är intresserade av att driva en domstolsprocess.