Varför ska jag anlita en jurist vid en förhandling?

Det finns inget krav på att anlita en jurist vid en förhandling. Men som med alla tjänster ökar förutsättningarna för framgång om man är duktig på det man gör. En jurist som är kunnig på förhandling ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt slutresultat.
Det kan också vara känslomässigt tröttsamt att förhandla och många tycker att det är läskigt. Då kan det vara skönt att ha ett ombud som tillvaratar ens intressen i förhandlingen och samtidigt ger råd om hur man når ett så fördelaktigt resultat som möjligt.

Om man i förhandlingen når fram till en överenskommelse hjälper också juristen till att få överenskommelsen nedskriven i ett avtal. Avtalet formuleras klart och tydligt för att undvika framtida tvister.
I många fall har man rätt att ta sitt rättsskydd i hemförsäkringen i anspråk. Det innebär att en del av vår upparbetade tid betalas av försäkringsbolaget. Vi bistår våra klienter med att söka rättsskydd för deras räkning.