Måste man gå med på att förhandla om någon vill det?

Om någon vill förhandla men man själv känner att man inte är intresserad måste man inte gå in i förhandlingen. Man kan välja att helt avstå. Om det är en tvist kan ett sådant avstående resultera i att motpart stämmer i domstol. Man bör alltid väga för- och nackdelar med att avstå en förhandling.

Många gånger rekommenderar vi att inte neka erbjudandet om förhandling innan det står klart vad motparten har för intention med förhandlingen. Det kan alltid vara en fördel att lyssna innan man bestämmer sig.