Vad är en förhandling?

En förhandling är en process där man försöker hitta en uppgörelse, som båda parter känner att de kan acceptera.
Innan man inleder en förhandling bör man först väga in hur man önskar förhålla sig till sin motpart framåt. Ska man exempelvis bygga upp ett framgångsrikt samarbete är det viktigt att båda känner sig nöjda med förhandlingen, annars är risken stor för dispyter längre fram.

När vi driver en förhandling skapar vi oss först en klar bild av hur vår klient ser på sin motpart. Därefter lägger vi upp en strategi för hur vi ska driva förhandlingen, så att vår klient får sitt önskat utfall.