Vad är en bouppteckning?

När någon avlider behöver man summera ihop vad denne person haft för tillgångar, hur familjesituationen såg ut på dödsdagen och vem som kommer att ärva den avlidne. Man kan säga att bouppteckningen är som ett bokslut över den avlidnes tillgångar och skulder dagen då personen avled. Framför allt ser man två saker i en bouppteckning:

  • Vilka tillgångar och skulder som fanns då personen avled
  • Vem eller vilka som ärver den avlidne.