Vad händer om en fastighetsmäklare blir anmäld till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI)?

När en fastighetsmäklare anmäls till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) beslutar myndigheten om det ska öppnas ett ärende och inledas en granskning av aktuell mäklare och i så fall hur den ska gå till. Den som anmäler fastighetsmäklaren är inte part i granskningen. Anmälaren lämnar in en anmälan och förklarar varför hen önskar anmäla mäklaren. Därefter fattar myndigheten själv beslut om hur anmälan ska behandlas.

Det kan vara frustrerande för den som lämnat in en anmälan att inte få vara part i ärendet men Fastighetsmäklarinspektionen är en tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över fastighetsmäklare, myndigheten driver inte ärenden åt enskilda individer.
Om FMI anser att fastighetsmäklaren har agerat felaktigt i någon del av sitt förmedlingsuppdrag, många gånger inte det som anmälan avsåg, kan myndigheten utfärda en erinran, en varning eller en återkallelse av fastighetsmäklarens registrering.