När ska man göra en bouppteckning?

En bouppteckning ska göras när en person avlider. Framför allt behöver det göras om den avlidne har tillgångar kvar efter att kostnader för begravning och liknande har betalats samt om den avlidne äger fastighet.

Det blir som en avstämning och ett bokslut och för enkelhetens skull bör den genomföras så snart som möjligt. Det finns dock ett krav på att den ska vara genomförd inom tre månader från dödsdagen. Efter en månad från det att den är klar ska den skickas in till Skatteverket.