Vad är det för lagstiftning som gäller för gifta personer?

Äktenskapsbalken heter den del av lagstiftningen som reglerar äktenskapet och dess verkningar. Sedan 2009 är lagen könsneutral och är därmed inte enbart en förbindelse mellan man och kvinna, som den var innan, utan kan även ske mellan personer av samma kön.

Balken är indelad i fyra olika avdelningar där exempelvis den andra avdelningen handlar om hur och under vilka förutsättningar ett äktenskap ingås och hur det upplöses. Den tredje avdelningen reglerar makarnas ekonomiska förhållanden.