Är det bättre att vara gift eller sambo?

Det finns inget klart svar på om det är bättre att vara gift än att vara sambo. Det beror på vad som passar den enskilda relationen bäst. I lagens mening innebär äktenskapet en starkare juridisk koppling till varandra och äktenskapet är omgärdat av ett större regelverk än samboförhållandet.

Exempelvis finns det ett omfattande regelverk om någon av parterna i ett äktenskap går bort, något som saknas om man är sambos. Är man sambos kan det därför vara viktigt att man skriver de handlingar som behövs för att man ska känna sig trygg i sin relation om något oväntat skulle inträffa.