Vad ska jag tänka på när jag ska sälja en fastighet?

Man bör vara noga med att inte utlova sådant, till en spekulant, som kanske inte stämmer. Ett sådant löfte eller en sådan marknadsföring kan ses som en utfästelse och kan leda till att man blir ansvarig för det man sagt om det visar sig inte stämma.
Att sälja en fastighet är oftast något man inte gör allt för många gånger i livet. Då kan det vara en fördel att kontakta en fastighetsmäklare, som tar hand om processen.

En fastighetsförsäljning är också omgärdad av ett regelverk som bland annat innebär att köpeavtalet behöver innehålla viss information för att vara giltigt. Handlingarna behöver sedan skickas in till Inskrivningsmyndigheten för att de nya ägarna ska registreras som ägare av fastigheten.

Det är också fördelaktigt att ta fram alla handlingar, som man kan behöva vid deklarationen av försäljningen.

Finns det någon upplysningsskyldighet för mig som säljare?

Som säljare har man ingen allmän upplysningsplikt. Detta innebär således att man inte är skyldig att berätta allt man känner till om bostaden eller fastighetens skick. Däremot ska säljaren informera köparen om de fel som säljaren vet om men som en köpare har svårt att upptäcka. Det ligger också i säljaren intresse att upplysa om fel för att köparen sedan inte ska kunna hävda dolda fel i ett senare skede.

Om man som säljare är noga att informera om fel kan en köpare inte i ett senare skede klaga på dessa fel.