Finns det någon upplysningsskyldighet för mig som säljare?

Som säljare har man ingen allmän upplysningsplikt. Detta innebär således att man inte är skyldig att berätta allt man känner till om bostaden eller fastighetens skick. Däremot ska säljaren informera köparen om de fel som säljaren vet om men som en köpare har svårt att upptäcka. Det ligger också i säljaren intresse att upplysa om fel för att köparen sedan inte ska kunna hävda dolda fel i ett senare skede.

Om man som säljare är noga att informera om fel kan en köpare inte i ett senare skede klaga på dessa fel.