Vad ska jag tänka på när jag ska sälja en fastighet?

Man bör vara noga med att inte utlova sådant, till en spekulant, som kanske inte stämmer. Ett sådant löfte eller en sådan marknadsföring kan ses som en utfästelse och kan leda till att man blir ansvarig för det man sagt om det visar sig inte stämma.
Att sälja en fastighet är oftast något man inte gör allt för många gånger i livet. Då kan det vara en fördel att kontakta en fastighetsmäklare, som tar hand om processen.

En fastighetsförsäljning är också omgärdad av ett regelverk som bland annat innebär att köpeavtalet behöver innehålla viss information för att vara giltigt. Handlingarna behöver sedan skickas in till Inskrivningsmyndigheten för att de nya ägarna ska registreras som ägare av fastigheten.

Det är också fördelaktigt att ta fram alla handlingar, som man kan behöva vid deklarationen av försäljningen.