Hur fungerar en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att förvalta den fastighet och det hus som föreningen äger. Föreningen i sig har inget vinstintresse utan syftet är att skapa ett bra boende för föreningens medlemmar.

Föreningen har årsmöte årligen där viktiga frågor beslutas och en styrelse utses. Styrelsens uppdrag är att sköta den löpande förvaltningen av föreningen under det kommande året.

De flesta föreningar mår som bäst när så många som möjligt i föreningen engagerar sig på olika sätt för att skapa ett trivsamt boende.

Vad innebär det att äga en bostadsrätt?

Äger man en bostadsrätt är man medlem i en ekonomisk förening och har således en andel i denna förening. Detta medlemskap berättigar till nyttjande av en viss yta i föreningen, den bostad man köpt. Föreningen måste inte bestå av lägenheter utan kan också bestå av radhus, kedjehus eller villor.

Som medlem äger man med andra ord inte just den yta som man bor på utan man är delägare i hela föreningen men har rätt att disponera en viss yta. Med detta sagt blir det således också ganska tydligt att man blir lika ansvarig som övriga medlemmar för att föreningen sköts på ett bra sätt.

För att få disponera en bostadsyta i föreningen behöver man vara medlem i föreningen. Ansökan om medlemskap sker när kontrakt för köp är skrivet. Skulle föreningen besluta att inte bevilja medlemskap går köpet åter. Ett nekat medlemskap kan överklagas till Hyresnämnden.