Vad innebär det att äga en bostadsrätt?

Äger man en bostadsrätt är man medlem i en ekonomisk förening och har således en andel i denna förening. Detta medlemskap berättigar till nyttjande av en viss yta i föreningen, den bostad man köpt. Föreningen måste inte bestå av lägenheter utan kan också bestå av radhus, kedjehus eller villor.

Som medlem äger man med andra ord inte just den yta som man bor på utan man är delägare i hela föreningen men har rätt att disponera en viss yta. Med detta sagt blir det således också ganska tydligt att man blir lika ansvarig som övriga medlemmar för att föreningen sköts på ett bra sätt.

För att få disponera en bostadsyta i föreningen behöver man vara medlem i föreningen. Ansökan om medlemskap sker när kontrakt för köp är skrivet. Skulle föreningen besluta att inte bevilja medlemskap går köpet åter. Ett nekat medlemskap kan överklagas till Hyresnämnden.