Hur fungerar en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att förvalta den fastighet och det hus som föreningen äger. Föreningen i sig har inget vinstintresse utan syftet är att skapa ett bra boende för föreningens medlemmar.

Föreningen har årsmöte årligen där viktiga frågor beslutas och en styrelse utses. Styrelsens uppdrag är att sköta den löpande förvaltningen av föreningen under det kommande året.

De flesta föreningar mår som bäst när så många som möjligt i föreningen engagerar sig på olika sätt för att skapa ett trivsamt boende.