Vad ska man tänka på när man ska sälja sin bostadsrätt?

När man ska sälja sin bostadsrätt är det viktigt att inte utlova sådant som inte stämmer. Många säljare har hamnar i konflikt med sina köpare för att de utlovat att det finns saker som inte finns. Man kan ha utlovat att allt är renoverat och sedan visar det sig att elen inte är dragen korrekt. Om man utlovar något som säljare brukar det kallas att man lämnar en utfästelse. Då kan man också ställas ansvarig om det visar sig att utfästelsen inte stämmer.

Vi rekommenderar att man kontaktar en fastighetsmäklare vid försäljning. Då får man hjälp med att ta fram all data som en köpare kommer att vilja ha. Man får hjälp i hela försäljningsprocessen av en expert och även hjälp med all marknadsföring. Kostnaden för fastighetsmäklarens arvode är avdragsgill när man ska deklarera sin försäljning.

Måste man informera om allt man vet om bostaden vid försäljning av bostadsrätt?

Som köpare har man en långtgående undersökningsplikt. Men är man som säljare medveten om något som man misstänker kan vara av stor vikt för köparen rekommenderar vi att man är ärlig med den informationen. Det innebär inte att man måste informera om allt som köparen själv kan upptäcka men för att undvika framtida tvister kan det vara värt att informera om sådant som kan påverka en köpare negativt, om hen får informationen efter köp.

Ska man meddela bostadsrättsföreningen om att man planerar att sälja?

Det finns ingen skyldighet att informera föreningen om att man planerar att sälja. Vid en försäljning avslutar man sitt medlemskap i föreningen i samband med att man säljer sin bostad.