Ska man meddela bostadsrättsföreningen om att man planerar att sälja?

Det finns ingen skyldighet att informera föreningen om att man planerar att sälja. Vid en försäljning avslutar man sitt medlemskap i föreningen i samband med att man säljer sin bostad.