Vad ska man tänka på när man ska sälja sin bostadsrätt?

När man ska sälja sin bostadsrätt är det viktigt att inte utlova sådant som inte stämmer. Många säljare har hamnar i konflikt med sina köpare för att de utlovat att det finns saker som inte finns. Man kan ha utlovat att allt är renoverat och sedan visar det sig att elen inte är dragen korrekt. Om man utlovar något som säljare brukar det kallas att man lämnar en utfästelse. Då kan man också ställas ansvarig om det visar sig att utfästelsen inte stämmer.

Vi rekommenderar att man kontaktar en fastighetsmäklare vid försäljning. Då får man hjälp med att ta fram all data som en köpare kommer att vilja ha. Man får hjälp i hela försäljningsprocessen av en expert och även hjälp med all marknadsföring. Kostnaden för fastighetsmäklarens arvode är avdragsgill när man ska deklarera sin försäljning.