Vad är ett generationsskifte?

Ett generationsskifte innebär ofta en överlåtelse av ett företag, en familjegård eller exempelvis en skogsfastighet. Det handlar om att överlåta verksamhet från en generation till en annan inom familjen, till närstående eller anställda. Syftet med hela skiftet är att överföra kunskap och ägande på ett så fördelaktigt sätt som möjligt såväl praktiskt som ekonomiskt.

Hur lång tid tar ett generationsskifte?

Det går inte att besvara exakt hur lång tid ett skifte tar. Det är många saker som ska vägas in och en hel del arbete som behöver genomföras. Men inkluderar man allt arbete som måste ske inom familjen så brukar ett generationsskifte ta ungefär tre år.