Hur lång tid tar ett generationsskifte?

Det går inte att besvara exakt hur lång tid ett skifte tar. Det är många saker som ska vägas in och en hel del arbete som behöver genomföras. Men inkluderar man allt arbete som måste ske inom familjen så brukar ett generationsskifte ta ungefär tre år.