Vad är ett generationsskifte?

Ett generationsskifte innebär ofta en överlåtelse av ett företag, en familjegård eller exempelvis en skogsfastighet. Det handlar om att överlåta verksamhet från en generation till en annan inom familjen, till närstående eller anställda. Syftet med hela skiftet är att överföra kunskap och ägande på ett så fördelaktigt sätt som möjligt såväl praktiskt som ekonomiskt.