Vad måste vårt bolag göra för att uppfylla reglerna om penningtvätt?

Vad olika företag behöver göra mer exakt för att uppfylla regelverket beror på vilken typ av verksamhet det handlar om. Bolaget bör genomföra en allmän riskbedömning och ta reda på vilka olika risker som finns i verksamheten och vad som bör göras.
Därefter ska olika rutiner skapas för hur medarbetarna ska agera i olika situationer. Det behöver finnas rutiner och strukturer för hur alla arbetar metodiskt. På så sätt upptäcks avvikande beteenden hos kunden lättare och alla vet vilka förväntningar som ställs.

Företagen har också ett stort ansvar kring att utbilda sin personal regelbundet och säkerställa att alla medarbetare hela tiden har kännedom om hur de ska agera i olika situationer samt förstå varför och vad som förväntas av var och en.

Önskar ni hjälp med översyn av ert företags upplägg kring motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism bistår vi gärna i detta arbete.