Varför måste vi ställa så mycket olika frågor till våra kunder för att säkerställa kundkännedom?

De företag som omfattas av regelverket behöver säkerställa att de tar reda på hur exempelvis något ska finansieras. Detta är ett led i att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Kunder kan uppleva det som obehagligt att få så många frågor och ibland kan det väcka ilska. Då är det viktigt att medarbetarna är beredda på detta och också har fått möjlighet att träna på vissa fraser de kan använda eller viss information de ska lämna för att motverka att kunderna missförstår skälet till frågeställningarna.

Det handlar inte om att medarbetarna ska leka små poliser. De ska bedöma risken för att en kund försöker genomföra en olaglig penningtvätt och därigenom eventuellt finansiera terrorism.
Efter att medarbetaren ställt alla frågor gällande kundkännedom ska hen klassificeras utifrån om det är låg, mellan eller hög risk.

Om medarbetaren känner sig osäker kan det leda till att behovet av att ställa ytterligare frågor ökar. Medarbetaren behöver helt enkelt ställa så pass många frågor att hen känner sig trygg i att det inte rör sig om penningtvätt. Om hen inte känner trygghet bör detta anmälas till Finanspolisen, Fipo.