Vilka bolag faller in under regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

Rent generellt kan man säga att de företag där man handskas med ekonomiska transaktioner i olika former, omfattas av regelverket. Syftet är att arbeta för att bekämpa möjligheten att tvätta pengar och finansiera terrorism.
Fysiska eller juridiska personer som bedriver någon typ av verksamhet inom nedanstående områden omfattas av regelverket:

 • bank och finansieringsrörelse
 • verksamhet med bostadskrediter
 • livförsäkringsrörelse
 • värdepappersrörelse
 • ansökningspliktig finansiell verksamhet samt yrkesmässig handel med eller förvaltning av virtuella valutor
 • ansökningspliktig valutaväxling
 • inlåningsverksamhet
 • försäkringsförmedling av livförsäkring
 • utgivning av elektroniska pengar
 • fondverksamhet
 • betalningsinstitut
 • verksamhet att tillhandahålla betaltjänster utan att vara betalningsinstitut
 • förvaltning av alternativa investeringsfonder
 • viss verksamhet med konsumentkrediter
 • vissa leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster
 • fastighetsmäklare med fullständig registrering
 • verksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spellagen
 • pantbanker
 • yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisorstjänster
 • yrkesmässig verksamhet som skatterådgivare, yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist (endast för vissa tjänster som anges i penningtvättslagen)
 • yrkesmässig verksamhet till den del av verksamheten som avser vissa typer av tjänster som anges i penningtvättslagen
 • yrkesmässig handel med varor till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppstår till minst ett belopp om motsvarande 5 000 euro,
 • yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatterådgivare)
 • yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konstverk till den del av verksamheten som uppgår till minst ett belopp om 10 000 euro,
 • godkända och auktoriserade revisorer och revisonbolag
 • advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyrå

För att veta vilken myndighet som har tillsyn över ett visst företag eller en viss yrkesgrupp, läs mer på www.fi.se