Vad är ett arrende?

Arrende är när en fysisk eller en juridisk person hyr ut rätten att använda mark. Det finns olika typer av arrende. Exempelvis finns det bostadsarrende, jordbruksarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.