Vad händer om man bara struntar i att fullfölja ett avtal?

Om två parter ingått ett avtal och den ena parten bara struntar i att fullfölja överenskommelsen kan motparten häva avtalet med stöd av avtalsbrott. Då kan den part som har struntat i att fullfölja avtalet bli skyldig att ersätta den skadelidande parten för den skada som uppkommit. Det kan handla om att den skadelidande parten fått extra kostnader för att motpart struntat i att fullfölja avtalet. Det bästa är om avtalet redan från början innehåller en överenskommelse om vad som händer om någon bryter avtalet och inte fullföljer sin del.
Ju mer man kan komma överens om från början kring situationer som kan uppstå, ju mer man tänkt igenom vad som händer och allt inte går som på räls, desto bättre förberedd är man om det skulle bli trassel.
Ett avtal bryts inte alltid av illvilja utan det kan också inträffa oväntade situationer som gör att den ena parten helt enkelt inte klara av att fullfölja avtalet. Därför är det bra att ha tänkt igenom situationen innan man skriver avtal.