När vet man om man ska stämma sin motpart?

När man ska stämma sin motpart är lite beroende av vad tvisten handlar om. Vår rekommendation är alltid att först försöka lösa tvisten utanför domstol. Märker man sedan att det inte går får man överväga om man ska stämma eller inte. När det gäller ekonomiska tvister handlar det också om hur höga belopp man tvistar om. Om beloppet inte är så högt kan det bli dyrare att driva själva tvisten än att få tillbaka de pengar man kräver. Då kan stämningen vara ett oekonomiskt alternativ och det behöver man väga in i sitt beslut. Att stämma någon medför också alltid en risk för att man förlorar i domstol. Detta bör man också väga in i sitt beslut. Vi rådgör alltid med våra kunder kring detta och förklarar såväl fördelar som risker innan vi inleder en domstolsprocess för våra klienters räkning.