Är det dyrt att stämma någon i domstol?

Att stämma någon i domstol kostar en registreringsavgift på ca 2500 kr. Om man sedan önskar juridiskt ombud, det vill säga någon som driver processen för sin klients räkning, blir det ofta betydande kostnader. Förlorar man dessutom målet erhåller man inte det man yrkat och man får dessutom stå motpartens kostnader.

Har man rättsskydd hjälper försäkringsbolaget till och tar en del av kostnaden men man får räkna med att en domstolsprocess kostar en del pengar. Inför en process rekommenderar vi därför alltid att man talar med sin jurist så att man får klarhet i vad det kan landa på för kostnad.