Måste man alltid skriva ett gåvobrev när man vill ge någon en gåva?

Man behöver inte alltid skriva ett gåvobrev för att överlämna en gåva. Dock finns det finnas gåvor som inte blir giltiga utan ett gåvobrev. Ett sådant exempel är gåva av fast egendom. För att en sådan gåva ska bli giltig behöver man skriva ett gåvobrev som innehåller vissa formkrav. I annat fall blir inte gåvan giltig.

Om man vill villkora sin gåva i någon form är det en fördel att skriva ett gåvobrev även om det inte finns ett formkrav för dess giltighet. Det kan annars vara svårt att hålla gåvotagaren ansvarig för det villkor man har ställt upp, som förutsättning för gåvan.