Vad är strandskydd?

Strandskydd är ett skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddar området normalt 100 meter från strandkant, både på land och i vattenområdet. Ibland kan Länsstyrelsen utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa ett strandskyddande syfte.

Man kan söka dispens från strandskyddet om man önskar bygga inom gränsen för strandskyddet.