Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en juridiskt bindande handling som skrivs för att bevisa att en gåva har lämnats och för att få nedskrivet om gåvan är förknippad med eventuella villkor.