Vad är sambo för något?

Sambo är när två personer bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden.

Det innebär med andra ord att man inte klassas som sambo om två kompisar bor ihop i samma lägenhet. Är man sambos faller man in under Sambolagen. Det innebär bland annat att man vid separation ska dela lika på bostad och bohag, dvs sådant man köpt till bostaden, som är införskaffat för gemensamt bruk eller under den tid man varit tillsammans. Detta kan ibland slå väldigt fel om den ena parten lagt in mer pengar i bostaden än den andra. Då kan detta regleras i ett samboavtal.

Det man ska tänka på är också att om den ena parten köper en bostad och båda parterna flyttar in i bostaden tillsammans anses bostaden ingå i det som omfattas av den gemensamma bostaden även om det enbart är ena parten som står på kontraktet eller som betalat hela köpeskillingen. Om man då vid ett senare skede skulle separera ska bostaden, som huvudregel, delas lika mellan parterna.

Vi rekommenderar starkt att man skriver ett samboavtal för att reglera eventuella mellanhavanden i förhållandet och undvika att hamna i en knepig situation vid en eventuell separation.

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett avtal som man skriver mellan två personer som bor ihop under äktenskapsliknande förhållanden och som inte är gifta med varandra.
Om man är sambo och ska separera ska man dela upp allt som ingår i den gemensamma bostaden och bohaget. Då kan det vara bra att via ett samboavtal redan från start ha reglerat hur man vill att denna uppdelning ska gå till. Det är en trygghet för båda parter att ha detta reglerat.

Om den ena parten köper en bostad där båda planerar att bo tillsammans eller om man köper en bostad tillsammans men köper olika stor andel av bostaden kan man i ett samboavtal reglera hur man ska dela upp bostaden om man skulle gå skilda vägar. Gör man ingen sådan skrivelse gäller sambolagen, som innebär att man delar lika på bostaden vid en separation.

Om den ena parten flyttar in hos den andra, som redan har en bostad, kommer i normalfallet inte bostaden att delas upp mellan parterna. Då tillfaller bostaden vanligtvis den part som hade bostaden från början. Även här kan det dock vara en fördel att ha ett samboavtal för att reglera hur en uppdelning av gemensamma tillgångar ska ske vid en eventuell separation.
Med ett samboavtal slipper man bråka om uppdelning vid en separation när relationen kanske redan är infekterad. Då har man redan en överenskommelse som man kan luta sig mot och slippa onödig tvist.

Man skall inte se ett samboavtal som att man inte litar på varandra utan försöka se det mer som en flytväst. Man sätter inte på sig en flytväst för att man ska trilla i sjön, man sätter på sig den för att vara skyddad om olyckan skulle vara framme.
Då livet kan innebära en hel del oförutsedda händelser är det därför värt att ha denna ”flytväst” även inom ramen för relationen för att trygga båda parter.

Måste man ha ett samboavtal när man flyttar ihop?

Man behöver inget samboavtal när man flyttar ihop eller när man bor ihop. Samboavtalet är tänkt att underlätta genom att man skriver ett dokument om hur tillgångar ska fördelas om man skulle vilja gå skilda vägar. Det finns dock inte något krav på att det ska finnas.

Har man exempelvis köpt en bostad eller något till bostaden för gemensamt bruk ska detta delas med hälften var om man går skilda vägar och man inte har ett samboavtal. Om den ena parten då köpt exempelvis bostaden för egna medel kanske en sådan uppdelning vore olycklig. Detta kan man reglera i ett samboavtal, så att båda parter känner sig trygga i sin ekonomiska situation. Men samboavtalet är valfritt.