Vad innebär undersökningsplikten vid köp av bostad?

Som köpare av bostad har man en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att man ska undersöka bostaden och är ansvarig för att finna sådant som skulle gå att upptäcka vid en noggrann undersökning. Dessa fel och brister är det svårt att med framgång klaga på efter köpet.
Detta kan innebära att man behöver vara noggrann när man går på visning. Man behöver kanske lyfta på mattor och kika under vasken i köket.

När man köper fast egendom brukar det finnas möjlighet att besöka fastigheten med en besiktningsman innan eller efter kontraktsskrivning. Då kan man vänta med den noggranna undersökningen till dess. Ofta har man också rätt att häva köpet om man efter en sådan besiktning inte är nöjd med fastighetens skick.

Om man köper bostadsrätt är det inte lika vanligt att en besiktning genomförs. Då är det viktigt att vara noga under visningen och undersöka bostaden.

Uppstår det kostnader när jag köper en bostadsrätt?

När man köper en bostadsrätt kan det uppstå kostnader som man som köpare ska betala till föreningen, förvaltaren eller banken. Det kan dels handla om en medlemsavgift, exempelvis till HSB. Sedan kan det handla om en administrationsavgift, en överlåtelseavgift, för att administrera köpet. Det brukar handla om cirka 1500 kr. Vidare kan det finnas en kostnad för att pantsätta bostaden, om man tar lån. Kostnad rör sig om ca 500 kronor. Banken kan också ta ut en uppläggningsavgift för bostadslånet. Här bör man tala med sin bank om hur stor den avgiften kan komma att bli.

Vad uppstår det för kostnader när man köper fastighet?

När man köper en fastighet kostar det lite mer än vid köp av bostadsrätt.
Ska man låna pengar, vilket de flesta gör, uppstår det eventuellt en uppläggningskostnad hos banken för bolånet. Vidare kanske man önskar besikta huset och det kan handla om allt från ca 7000 – 20 000 kronor.
För att bli registrerad som ägare av en fastighet måste man få detta inskrivet i fastighetsregistret. För detta betalar man en lagfart som är en kostnad på 1,5 % av husets pris + 825 kr i en administrativ kostnad.

Har man lånat pengar behöver man ha pantbrev som man pantsätter för att banken ska få säkerhet i fastigheten. Pantbrev i fastigheten följer alltid med huset vid försäljning men om det inte finns tillräckligt med pantbrev för det lån man ska ta behöver man ta ut nya pantbrev. Pantbrev kostar 2 % av pantbrevets belopp plus en administrativ avgift om 325 kr.

Vad är ett pantbrev?

Om man pantsätter en ring brukar pantbanken ta ringen i pant och ge personen i fråga pengar i form av ett lån. När man sedan betalar tillbaka sin skuld får man ringen tillbaka. Så kan man inte göra med ett hus. Därför tar man ut så kallade pantbrev på fastigheten, som man sedan lämnar in till banken som pant. På pantbrevet står det hur stort belopp pantbrevet gäller och hur mycket säkerhet banken kan få som max genom det aktuella pantbrevet. En fastighet kan ha många pantbrev.

Att ta ut ett pantbrev kostar 2 % av pantbrevets storlek samt en administrativ avgift om 325 kr. Man kan således säga att det kan vara en fördel om den fastighet man köper har redan uttagna pantbrev till ett högt värde. Det gäller dock att vara noga med att alla lån som belastar fastigheten och där man tagit pantbreven som säkerhet löses senast på tillträdesdagen när fastigheten byter ägare.