Vad har jag för ansvar för min hund i naturen?

Som hundägare har man ett ”strikt ansvar” för sin hund och grundregeln är att man alltid blir skadeståndsskyldig om hunden orsakar skada, oavsett hur olyckan eller skadan har gått till.

Från den 1a mars till den 20e augusti ska inte hundar springa lösa där det finns vilt. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt. Reglera om detta går att finna i Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Varje kommun har också ofta egna föreskrifter för vad som gäller i kommunen, som det är viktigt att känna till.

© 2022 Stegman Juristbyrå
Snabbanslutning