Tvist i domstol

Att driva en tvist i domstol kräver mer än att bara kunna det aktuella specialistområdet.

Vi börjar alltid med att utreda om det inte går att finna en överenskommelse utanför rättssalen. Det brukar många gånger vara det mest lönsamma för alla inblandade.

Men om det inte går behöver ombudet känna till så mycket mer än enbart reglerna som gäller kring själva rättsområdet. Processföring, dvs allt ifrån vilka regler som gäller vid stämning till hur det går till i rättssalen etc, är omgärdat av en rad olika lagar och regler. Det är också viktigt att ombudet kan tala för sin klients sak och kommunicera så att det blir tydligt för domstolen vad som är viktigt i målet.

Idag fick vår klient rätt på alla punkter i tingsrätten!

© 2022 Stegman Juristbyrå
Snabbanslutning