Så fungerar en bostadsrättsförening

Många bostadsrättsföreningar har nu sina årsstämmor under våren och då får vi många frågor hur en bostadsrättsförening fungerar och vad man har för rättigheter som medlem i en förening.

Ungefär 20 % av landets hushåll bor i en bostadsrättsförening men inte alla vet exakt vad det innebär. Den uppfattning som vi upplever att hushållen i bostadsrättsföreningar oftast tycker är svår är gränsdragningen för vad föreningen respektive medlemmen ska ansvara för.

Skillnad mellan bostadsrätt och hyresrätt?

Det är stor skillnad att bo i en bostadsrätt jämfört med en hyresrätt men till vardags kanske man inte upplever så stor skillnad annat än att man i en bostadsrätt troligen betalar en ränta på ett lån varje månad.

Skillnaden är dock betydligt större. I en bostadsrätt har man ett medlemskap som innefattar dispositionen av en viss yta, som är obegränsad i tid. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen är man medlem i en ekonomisk förening som äger huset och i många fall marken, där man bor. Man betalar en avgift till föreningen som beräknas efter hur mycket pengar föreningen behöver för att ta hand om sin egendom. Det finns inget vinstsyfte i en bostadsrättsförening utan avgiften som tas ut ska i princip täcka de löpande utgifterna och även skapa utrymme för att spara lite pengar till oförutsedda utgifter och framtida renoveringsbehov.

Bor man i en hyresrätt har man varken ägande eller medlemskap och betalar en hyra för att låna en viss lägenhet. En fastighetsägare äger huset och står ansvarig för att huset håller en viss standard. I en bostadsrätt åligger detta ansvar medlemmarna i föreningen, som tillsammans äger huset och eventuellt marken där huset står.

Som medlem i en bostadsrättsförening är det viktigt att känna och ta ansvar för att föreningen förvaltas på ett bra sätt. Detta gör man via omröstning på årsstämman då man tillsammans som förening utser vilka som ska sitta i föreningens styrelse och därmed ha hand om den löpande förvaltningen av föreningen. På årsstämman har man också möjlighet att lägga fram förslag på sådant som man tycker skulle vara bra för föreningen. Stämman är den ekonomiska föreningens högsta beslutande organ och därför är det att rekommendera att man som medlem i en bostadsrättsförening går på årsstämman och deltar i beslut.

Ansvaret för det mesta i själva bostaden har man oftast själv som bostadsrättsinnehavare. Dock får man inte slå ner bärande väggar eller ändra fasta installationer utan att tillfråga styrelsen. Denna gränsdragning brukar framgå i föreningens stadgar, som är föreningens egna förhållningsregler.

Att tänka på om du önskar köpa en bostadsrättslägenhet

Det är lätt att förälska sig i en bostad och sedan inte tänka på så mycket mer. Men då är det viktigt att ha just ovanstående i huvudet. Köp av en bostadsrättslägenhet medför ett medlemskap i en ekonomisk förening. Det blir då naturligt att förstå att man behöver sätta sig in i hur det går för den föreningen man planerar att bli medlem i. Man blir ju såväl medlem som delansvarig för föreningen.

Ska vi komma med enbart ett råd kring det viktigaste vid köp av en bostadsrätt så får det bli följande:

  • Var noga med att sätta dig in i föreningens ekonomiska situation.

Ta kontakt med föreningens styrelse och rådgör kring ekonomin, fråga om framtida avgiftshöjningar eller om någon renovering planeras i föreningen som kan medföra en avgiftshöjning. Lägg tid på att se över föreningens ekonomi så att det känns tryggt. Det är bästa sättet att avgöra om föreningen har en god framtidsutsikt och är värd att bli medlem i.

Är du medlem i en bostadsrättsförening och har funderingar kring hur något fungerar eller om du anser att föreningen inte agerar korrekt i någon fråga, kontakta oss så hjälper vi dig att se över det inträffade.

Sitter du i en bostadsrättsförenings styrelse och har funderingar kring en medlem eller något annat dilemma som föreningen har råkat ut för, kontakta oss så bistår vi även här för att se hur vi kan vara till hjälp.

Varmt välkommen till oss!

© 2022 Stegman Juristbyrå
Snabbanslutning