Rättsskydd – vad är det och hur fungerar det?

När du som företag eller privatperson råkar ut för en tvist kan du via ditt försäkringsbolag ha rätt till rättsskydd.

Rättsskyddet medför att försäkringsbolaget står för en viss del av kostnaden för att anlita en jurist.

Det råder en del frågetecken kring hur ett rättsskydd fungerar varför vi vill försöka räta ut dessa och förklara det lite närmare.

De exakta villkoren för rättsskyddet kan variera från försäkringsbolag till försäkringsbolag varför vår text nedan berör de generella kriterierna som brukar gälla i de flesta fallen.

Två grundkriterier för rätt till rättsskydd:

  • Försäkring i minst två år

För att erhålla rättsskydd krävs att man haft en försäkring under minst två år innan tvist uppstod. Observera att det inte behöver vara med samma försäkringsbolag men den måste ha varit sammanhängande utan avbrott.

Det finns vissa undantag från detta som kan variera från försäkringsbolag till försäkringsbolag men grundkriteriet är att det finns en tvåårig karens för att få använda rättsskydd. Detta då det oftast handlar om ganska höga belopp som försäkringsbolaget ska betala.

  • Det måste föreligga en tvist

Detta är ett villkor som många gånger förvillar klienter. Man kan tycka att man är osams och att det därmed föreligger en tvist men försäkringsbolaget ser på tvist något annorlunda.

Rent generellt kan man säga att försäkringsbolaget anser att det föreligger tvist när den ena parten har meddelat den andra parten att man är missnöjd med något och dessutom ställt ut ett ekonomiskt anspråk. Den andra parten ska då ha svarat på detta anspråk genom att säga att man inte är villig att betala det som motparten kräver.

Har ovanstående inträffat finns det förutsättningar för att försäkringsbolaget ska anse att tvist föreligger.

Hur erhåller man rättsskydd?

När vi som juristbyrå får in ett ärende gör vi alltid en bedömning kring förutsättningarna för rättsskydd. Ser vi att dessa föreligger ansöker vi om det.

Först när man har fått rättsskyddet beviljat vet man de exakta förutsättningarna och vet således hur mycket försäkringsbolaget betalar. Detta brukar vi alltid gå igenom med varje klient inledningsvis när vi hör vilket försäkringsbolag vår klient har.

Det är alltid vi som juristbyrå som ansöker om rättsskyddet då försäkringsbolaget inte enbart gör en kontroll av tvisten och huruvida försäkringstagaren uppfyller kraven för rättsskyddet. Försäkringsbolaget gör också en granskning av oss som juristbyrå och den aktuella juristen framför allt. Det är viktigt att juristen har rätt kvalifikationer för att försäkringsbolaget ska bevilja rättsskydd, något som är en trygghet för dig som klient.

Känn dig alltid varmt välkommen att kontakta oss kring frågor som rör rättsskydd för just dig eller företaget så går vi igenom just dina / era specifika förutsättningar närmare.

© 2022 Stegman Juristbyrå
Snabbanslutning