Fastighetsbeteckning – vad är det för något?

Om du äger mark vet du troligen om att marken har en egen helt unik beteckning som enbart gäller för just den aktuella marken. Men, du kanske inte vet hur denna beteckning är uppbyggd eller vad den fyller för funktion.

Låt oss reda ut detta.

Hur ser en fastighetsbeteckning ut?

Fastighetsbeteckningen syftar till själva markytan och inte till någon aktuell byggnad. Marken, dvs fastigheten, behöver inte ha något särskilt användningsområde utan detta kan skilja sig åt allt ifrån vanlig villatomt till åker eller skogsmark. Alla fastighetsbeteckningar finns dock inskrivet i ett nationellt fastighetsregister som förvaltas av Lantmäteriet.

Logiken kring hur man skriver en fastighetsbeteckning är densamma i hela landet. Man inleder alltid med kommunens namn följt av traktnamn, blocknummer och ibland även ett enhetsnummer.

Exempelvis kan nämnas: Linköping Alguvi 1:11

I denna sammanställning är kommunen Linköping, Alguvi är traktnamn och nummer 1 är ett blocknummer som följs av nummer 11, som är ett enhetsnummer.

Varför har man en fastighetsbeteckning?

Genom att titta i fastighetsbeteckningen kan man få fram både vem som äger en viss fastighet i dagsläget men också vem som har ägt fastigheten tidigare. Detta fyller en rad funktioner. Exempelvis kan man säkerställa att det är den aktuella fastighetsägaren som man ska ingå avtal med om man exempelvis ska utföra en tjänst, man kan tillse att det är rätt ägare som skriver på handlingar vid en försäljning, man kan se viktiga uppgifter om tomten såsom hur stor den är, om det finns några servitut på fastigheten eller om den exempelvis ingår i en samfällighet.

Vad har jag för fastighetsbeteckning på min fastighet?

Om du är osäker på vad din fastighet har för fastighetsbeteckning kan detta enkelt tas fram.

Uppgifterna i fastighetsregistret är offentliga. På Lantmäteriets hemsida kan man också gå in på en tjänst som heter ”Hitta Fastighetsbeteckning” och söka fram aktuell fastighet och uppgifter om denna.

Man kan också söka via karttjänster såsom Eniro och Hitta.se och genom dessa söka fram rätt fastighet och där se fastighetsbeteckningen.

Gäller uppgifterna den egna fastigheten kan man gå in på tjänsten ”Min Fastighet” på Lantmäteriets hemsida och där logga in och få tillgång till uppgifter man önskar.

Är alla uppgifter offentliga?

Alla uppgifter i fastighetsregistret faller inte under offentlighetsprincipen. Exempel på sådana uppgifter är exempelvis personuppgifter. Om du vill ha dessa uppgifter måste du därför först motivera för Lantmäteriet varför du ska få tillgång till dessa uppgifter. Då gör Lantmäteriet sedan en prövning för att se om det är lämpligt att lämna ut uppgifterna.

Har du tankar och funderingar kring din fastighetsbeteckning eller funderar du på vad som händer vid en planerad avstyckning exempelvis, varmt välkommen att kontakta oss på Stegman Juristbyrå så ska vi bistå i att reda ut eventuella frågetecken och hjälpa dig fram på det sätt du önskar.

© 2022 Stegman Juristbyrå
Snabbanslutning